ಧಾರವಾಡ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಮ್ಹಾನ್ಸ್) -ಧಾರವಾಡ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಒಂದು ನೋಟದಲ್ಲಿ

Home

Year

OPD

Emergency Services

Admission

Discharge

Death

Special Clinics

Community
Clinics attendance

PG Admission

Research papers

2023

64540

282

2342

2338

-

0

0

4

0

2022

84291

369

2799

4250

-

0

0

4

0

2021

69950

262

1800

3625

-

0

0

4

0

2020

54412

295

1674

2404

-

0

0

4

0

2019

76701

486

2627

2603

-

0

0

4

0

2018

27951

311

1413

1259

-

0

0

0

0

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS