ಧಾರವಾಡ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಮ್ಹಾನ್ಸ್) -ಧಾರವಾಡ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಟೆಂಡರ್‌ಗಳು

Home

Sl.No

BID NO

Items

Start Date

End Date

 1.

GEM/2023/B/3756633

 Laboratory reagents and consum...

 28-07-2023

  18-08-2023

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS