ಧಾರವಾಡ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಮ್ಹಾನ್ಸ್) -ಧಾರವಾಡ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ

Home

Dr Ranganath Kulkarni            Asha Meti             Renuka Kanta              Mrutyunjay Hiremath  

    Yogesh R     Smita Maruthi Bhandari             Saherabanu Mulla            Hullemma Karikatti   

   Shruti Patil            Chetan Narayan Mudholakar             Shruti G Hiremath           Rajendra Kumar

Shruti Gali              Sahana S Savadatti                 Mohammed Azaruddin M Doddamani              Bhreeshi Hosamani

 

  Chetan Navalagund

 

 

                  

        

 

        

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS