ಧಾರವಾಡ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಮ್ಹಾನ್ಸ್) -ಧಾರವಾಡ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆ ವಿಭಾಗ

Home

ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆ ವಿಭಾಗವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಡೇಟಾವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ ಸುಗಮ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಒಪಿಡಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿರುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಗಣಕೀಕರಣವನ್ನು 2018 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು OPD ರೋಗಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS