ಧಾರವಾಡ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಮ್ಹಾನ್ಸ್) -ಧಾರವಾಡ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Home

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಇಮೇಲ್

ದೂರವಾಣಿ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

ವಿಳಾಸ

1

ಡಾ||

ಅರುಣಕುಮಾರ ಚವ್ಹಾಣ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

-

0836-2440202

0836-2440202

 

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಧಾರವಾಡ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಮ್ಹಾನ್ಸ್), ಬೆಳಗಾವಿ ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ-580008

2

ಡಾ||ಷಣ್ಮುಖ ಡಿ

ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

shanmukha.d@ka.gov.in

0836-2436596

-

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಧಾರವಾಡ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಮ್ಹಾನ್ಸ್), ಬೆಳಗಾವಿ ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ-580008

3

ಡಾ|| ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ 

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,

ms.dimhans@gmail.com

0836-2447055

0836-2447055

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಧಾರವಾಡ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಮ್ಹಾನ್ಸ್), ಬೆಳಗಾವಿ ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ-580008

4

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಧರಣಿ

ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ

mallikarjun.69@ka.gov.in

0836-2436596

 

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಧಾರವಾಡ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಮ್ಹಾನ್ಸ್), ಬೆಳಗಾವಿ ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ-580008

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS